Месечно счетоводно обслужване

За бизнеса актуалната счетоводна информация е от изключително значение за вземане на информирани решения относно определяне на бюджети и други финансови съображения.
Нашият екип ще ви предостави практически решения за различни предизвикателства - от ежедневните счетоводни функции до сложни области като интерпретация и прилагане на счетоводни стандарти, свързани с вашия бизнес.

Месечно счетоводно обслужване

Някои бизнеси могат да се затруднят, когато става въпрос за финансовото им състояние, особено при подготовка на месечните справки и отчитане на резултатите.

Тръст Акаунтинг е тук, за да преодолее пропуските, независимо дали сте стартираща фирма или международна компания. Ние ще приспособим услугите си към вашите индивидуални нужди, като ви предоставим възможност да се съсредоточите върху бизнеса. Ще изградим ефикасно и ефективно счетоводно отчитане, което да осигурява редовни, прагматични и надеждни финансови данни.

Месечно счетоводно обслужване

Някои бизнеси могат да се затруднят, когато става въпрос за финансовото им състояние, особено при подготовка на месечните справки и отчитане на резултатите.

Тръст Акаунтинг е тук, за да преодолее пропуските, независимо дали сте стартираща фирма или международна компания. Ние ще приспособим услугите си към вашите индивидуални нужди, като ви предоставим възможност да се съсредоточите върху бизнеса. Ще изградим ефикасно и ефективно счетоводно отчитане, което да осигурява редовни, прагматични и надеждни финансови данни.

Всичко за месечното счетоводно обслужване на едно място

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи чрез специализиран счетоводен и бизнес софтуер;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС, подготовка и регистрация;
 • Обработване на всички разплащания;
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби по ЗДДС;
 • Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 • Изготвяне на декларации и подаването им в НАП;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складова наличност;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети;
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии;
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.

Ние предлагаме и цялостен пакет от ТРЗ услуги

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонал;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори;
 • Регистрации на самоосигуряващи се лица;
 • Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове;
 • Въвеждане и обработка на отпуски на служителите;
 • Регистрация на трудови договори;
 • Регистрация на допълнителни споразумения;
 • Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 • Попълване на трудови и осигурителни документи;
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи;
 • Изчисляване и подаване на болнични листове;
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Ежегодна заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица;
 • Следене на полагаемия платен годишен отпуск;
 • Правилно прилагане на българското законодателство;
 • Представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ;
 • Анализ на разходите за заплати и осигуровки;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ при проверки и ревизии.
Accounting

Изберете внимателно кой ще води счетоводството на фирмата ви.

Работата със счетоводна къща ще донесе редица полза и преимущества за бизнеса ви в различни аспекти. От една страна ще намалите общите разходи, защото ще има цял екип, който се грижи за оптимизирането на финансите ви. Не по-малко важно е, че доверявайки се на професионалисти за счетоводството ви, грешките, свързани с изготвяне на различни документи и декларации, ще бъдат сведени до минимум. Не на последно място е сътрудничеството с опитен и квалифициран персонал, който е на разположение за вас по всяко време и е готов да ви съдейства, посъветва или да ви помогне в разрешаването на изникнал проблем.

Какво отличава Тръст Акаунтинг от останалите счетоводни къщи?

За нас работата е мисия, ние даваме на бизнеса по-добри представи за оперативната му дейност, като с това му помагаме да постига целите си и да се разраства непрестанно. В основата на целия ни бизнес са ценностите ни, които ни помагат да предоставим възможно най-доброто и качествено обслужване на нашите клиенти. Непрестанно се развиваме, а комуникацията ни е в пълна прозрачност – всичко, което правим, е в името на най-добрия интерес на клиентите ни.

Ние от Тръст Акаунтинг изключително много се гордеем с качеството на работа си като опитни счетоводители. Гарантираме ви, че  можете да се доверите на нас за всичко и да се съсредоточите върху своя бизнес – без притеснения или забавяне.

Accounting
Accounting

Какво отличава Тръст Акаунтинг от останалите счетоводни къщи?

За нас работата е мисия, ние даваме на бизнеса по-добри представи за оперативната му дейност, като с това му помагаме да постига целите си и да се разраства непрестанно. В основата на целия ни бизнес са ценностите ни, които ни помагат да предоставим възможно най-доброто и качествено обслужване на нашите клиенти. Непрестанно се развиваме, а комуникацията ни е в пълна прозрачност – всичко, което правим, е в името на най-добрия интерес на клиентите ни.

Ние от Тръст Акаунтинг изключително много се гордеем с качеството на работа си като опитни счетоводители. Гарантираме ви, че  можете да се доверите на нас за всичко и да се съсредоточите върху своя бизнес – без притеснения или забавяне.

Често задавани въпроси

Какво ще ми спести аутсорсването на счетоводството?

Accounting

Аутсорсването на счетоводството ще ви спести време и средства, които можете да съсредоточите върху основния си бизнес. Ако не разполагате с достатъчно добре подготвени специалисти в тази област, е по-добре да се доверите на външна фирма, която да се грижи за счетоводството ви. По този начин разчитате на цял екип от професионалисти, които могат да ви бъдат полезни в различни аспекти и да се справят с всички потенциални счетоводни проблеми и въпроси в хода на дейността на фирмата.

Може ли счетоводното обслужване да се случва дистанционно?

Ние от Тръст Акаунтинг държим да предлагаме качествена услуга и едновременно с това максимално удобство на клиентите ни. При нас ежемесечното счетоводно обслужване може да бъде осъществено напълно дистанционно – по имейл или чрез разработената платформа за клиенти на компанията – Trustbooks, която не само ви дава достъп до необходимата информация за вашата компания 24/7, но и ви позволява по всяко време да изпращате своите документи до нашия екип от експерти.

Accounting
Accounting

Ние от Тръст Акаунтинг държим да предлагаме качествена услуга и едновременно с това максимално удобство на клиентите ни. При нас ежемесечното счетоводно обслужване може да бъде осъществено напълно дистанционно – по имейл или чрез разработената платформа за клиенти на компанията – Trustbooks, която не само ви дава достъп до необходимата информация за вашата компания 24/7, но и ви позволява по всяко време да изпращате своите документи до нашия екип от експерти.

Защо да не се грижа сам за счетоводството си?

Accounting

Ако не сте експерт, рискувате неволно да предприемете действия, които не са съобразени със законодателството на България, а това се наказва с глоби. По този начин рискувате да заплатите глоби за много повече средства, отколкото бихте вложили за счетоводно обслужване. Спестявате нервите и неприятните преживявания, които бихте имали с данъчната администрация.

Ако стартирате свой бизнес или вече имате фирма, но не се справяте със счетоводството, не се колебайте да се свържете с нас:

Ако стартирате свой бизнес или вече имате фирма, но не се справяте със счетоводството, не се колебайте да се свържете с нас: