Годишно счетоводно
приключване

Точната и висококачествена информация в годишните финансови отчети и декларации е основно изискване за много компании, които трябва да представят ясни и изчерпателни данни своевременно на мениджърите, инвеститорите, одиторите и всички регулаторни органи. Ние сме насреща да ви помогнем да ви преведем безпрепятствено през всичко това.

Нека се погрижим за вас

Годишното счетоводно приключване е задължителното предоставяне на финансова и нефинансова информация на местните власти. За да се изпълни това изискване, е необходимо комплексно познаване на счетоводните и данъчни източници, както и прилагане на различни счетоводни стандарти и данъчни преобразувания.

Изготвянето на тези отчети без грешки или закъснения е важно, за да се избегнат каквито и да било санкции или глоби. Но често това отнема много време, изисква задълбочени финансови знания и опит. Нашият екип може да ви помогне във всички аспекти на тяхната подготовка, независимо дали сте малък стартиращ или по-голям бизнес.

Експертна подкрепа

Изготвяне на самостоятелни и консолидирани финансови отчети

Годишни финансови отчети на отделни дружества или група предприятия съгласно законодателството

Изготвяне на годишни данъчни декларации

Индивидуален подход към бизнеса ви, за да гарантираме спазване на всички изисквания за корпоративно облагане

Изготвяне на годишен отчет за дейността към НСИ

Съдействие и изготвяне на отчети и годишен доклад за дейността към Националния Статистически Институт (НСИ)

Съдействие при външен одит

Осигуряваме необходимата подкрепа при извършване на независим финансов одит и сме незаменима част от отношенията ви с одитора.

Изготвяне на самостоятелни и консолидирани финансови отчети

Годишни финансови отчети на отделни дружества или група предприятия съгласно законодателството

Изготвяне на годишни данъчни декларации

Индивидуален подход към бизнеса ви, за да гарантираме спазване на всички изисквания за корпоративно облагане

Изготвяне на годишен отчет за дейността към НСИ

Съдействие и изготвяне на отчети и годишен доклад за дейността към Националния Статистически Институт (НСИ)

Съдействие при външен одит

Осигуряваме необходимата подкрепа при извършване на независим финансов одит и сме незаменима част от отношенията ви с одитора.