Регистрация

Регистрирането на нова компания в България има много предимства, включително по-ниски данъци, социални осигуровки и разходи за заплати – което може да оптимизира вашия бизнес по време на рецесия или нестабилност.

Експертни съвети за всяка стъпка от пътя

Създаването на нова компания означава, че ще трябва да се регистрирате като юридическо лице в Търговския регистър на България. Добрата новина е, че дори да сте чужденец, можете да създадете компания в България – и няма нужда да имате българска виза или българско разрешение за пребиваване.

Най-често срещаният тип търговско дружество е дружеството с ограничена отговорност (ООД), където едно или повече лица могат да бъдат съдружници. Обикновено процесът за регистрация отнема около 3 работни дни след попълването и подаването на всички необходими документи.

Основно предимство е, че ставката на данък печалба в България е 10% за всяка компания, независимо от печалбата им – която е
най-ниската в ЕС..

Нека да ви улесним

Избор на най-подходящата правна форма

Услуги по подготовка на документи за регистрация на търговски фирми, юридически лица с нестопанска цел, клонове на чуждестранни лица и всякакви други представителства.

Извършване на фирмени регистрации

Регистрации пред държавни институции, вкл. Национална агенция за приходите (НАП), Национален статистически институт (НСИ) и Национален Осигурителен Институт (НОИ).

Регистрации/дерегистрации по ЗДДС

Предлагаме съдействие за регистрации по ЗДДС на всички основания в закона при съблюдаване на регулаторните изисквания.

Ликвидация на фирми

Съдействие през целия процес на закриване на бизнеса и разпределение на активите му между кредитори и акционери.

Избор на най-подходящата правна форма

Услуги по подготовка на документи за регистрация на търговски фирми, юридически лица с нестопанска цел, клонове на чуждестранни лица и всякакви други представителства.

Извършване на фирмени регистрации

Регистрации пред държавни институции, вкл. Национална агенция за приходите (НАП), Национален статистически институт (НСИ) и Национален Осигурителен Институт (НОИ).

Регистрации/дерегистрации по ЗДДС

Предлагаме съдействие за регистрации по ЗДДС на всички основания в закона при съблюдаване на регулаторните изисквания.

Ликвидация на фирми

Съдействие през целия процес на закриване на бизнеса и разпределение на активите му между кредитори и акционери.