Всичко, от което имате нужда

Предлагаме широк набор услуги, за да ви помогнем да се ориентирате лесно
в сложния свят на счетоводството и данъчното облагане.

Счетоводство и данъчно облагане на високо ниво

С успешно регулярно обслужване на повече от 100 клиенти в различни индустрии, нашият екип от доказани професионалисти е тук, за да ви преведе през сложните и отнемащи време процеси на счетоводството. Независимо дали сте собственик на чуждестранен бизнес, който иска да създаде клон в България, или сте местна организация, ние сме тук, за да ви осигурим гладки отношения с данъчните власти и безпроблемно управление на вашия бизнес.

Регистрация

Подготовка на документи за регистрация на фирми в Търговския регистър, включително и регистрация по ЗДДС

Управленски отчети

Прецизни управленски отчети, създадени за конкретните потребности на вашия бизнес, съдействие при определяне на бюджети и др. специфични справки.

Месечно счетоводно отчитане

Обработка на фактури, банкови и касови операции, отчети за разходи / ДДС декларации, амортизация на дълготрайни активи, изготвяне на платежни нареждания.

Труд и работна заплата

Изготвяне на трудови и граждански договори, декларации обр. 1 и 6, калкулации на месечни заплати, изпълнение на нетни преводи за заплати и плащания към бюджета.

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне на самостоятелни и консолидирани финансови отчети, годишни данъчни декларации и отчети за дейността към Националния Статистически Институт (НСИ) .

Публикуване на финансови отчети

Публикуване на вашите финансови отчети съгласно местното законодателство.

Виртуален офис

Предлагаме атрактивни адреси за регистрация на бизнеса ви и поддръжка на фирмена поща за кореспонденция.

Допълнително

Ако имате нужда от счетоводна услуга, която не е посочена, просто се свържете с нас и ще намерим подходящото за вас решение.

Регистрация

Подготовка на документи за регистрация на фирми в Търговския регистър, включително и регистрация по ЗДДС

Управленски отчети

Прецизни управленски отчети, създадени за конкретните потребности на вашия бизнес, съдействие при определяне на бюджети и др. специфични справки.

Месечно счетоводно отчитане

Обработка на фактури, банкови и касови операции, отчети за разходи / ДДС декларации, амортизация на дълготрайни активи, изготвяне на платежни нареждания.

Труд и работна заплата

Изготвяне на трудови и граждански договори, декларации обр. 1 и 6, калкулации на месечни заплати, изпълнение на нетни преводи за заплати и плащания към бюджета

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне на самостоятелни и консолидирани финансови отчети, годишни данъчни декларации и отчети за дейността към Националния Статистически Институт (НСИ) .

Публикуване на финансови отчети

Публикуване на вашите финансови отчети съгласно местното законодателство.

Виртуален офис

Предлагаме атрактивни адреси за регистрация на бизнеса ви и поддръжка на фирмена поща за кореспонденция.

Допълнително

Ако имате нужда от счетоводна услуга, която не е посочена, просто се свържете с нас и ще намерим подходящото за вас решение.

За да отговорим най-добре на вашите изисквания и в съответствие с нашата Еко политика, ви предоставяме всички услуги по електронен път или чрез облачни (cloud) пространства.

Работата с Тръст Акаунтинг е истинско удоволствие. Имам им пълно доверие, защото те са отговорни, компетентни и работят с внимание към всеки клиент. Работим изцяло по електронен път, което спестява много време на моята компания. Винаги мога да се свържа с тях, когато имам въпроси.”

Ивет МаджароваОсновател, Brandanizer