Управленски отчети

Когато ръководството трябва да вземе решения, които могат да окажат голямо влияние върху бизнеса, те се нуждаят от най-актуална информация. Нашият екип е тук, за да ви предостави всички данни, от които се нуждаете, за да разберете приходите и разходите на бизнеса си и къде се крият възможностите.

Информирани, ефективни бизнес решения

Като мениджър целта ви е да направите прагматичен, стратегически избор, който да оптимизира представянето на вашата компания. Ние ще ви помогнем с персонализирани управленски отчети и ключови показатели за ефективност (KPI) за проследяване и измерване на критични за бизнеса данни, което води до лесни за разбиране отчети.

В началото ще създадем подробно ръководство за процедурите, което определя вашите услуги и срокове за доставка. След това внимателно ще поддържаме вашите отчети и ще ви помогнем да решавате казуси и проблеми, когато те възникват.

В зависимост от вашите индивидуални нужди, ние ще въвеждаме вашите финансови данни и ще подготвяме за вас мениджърски и ad-hoc отчети на дневна, седмична и месечна база. Ние ще работим следейки голямата картина, за да бъдете вие в състояние да вземате важни решения и да ги предприемате своевременно и ефективно.

Можем да се погрижим за всичко

Прецизни мениджмънт отчети

Съдържащи цялата необходима информация в графични формати и таблици, съобразена с вашите бизнес нужди и цели. Подготвя се редовно, за да ви помогне да вземете важни бизнес решения.

Вътрешни контроли

За да наблюдавате процедурите, прилагани от вашия бизнес, за да гарантирате целостта на финансовата и счетоводната информация, насърчавате отчетността, предотвратявате измамите и спомагате за подобряване на оперативната ефективност.

Подкрепа в бюджетирането

За да ви помогнем да видите по-голямата картина по отношение на вашите инвестиции и бюджети, следвайки дълбоко разбиране на вашите бизнес предизвикателства и цели.

Отчети при поискване

Всички други отчети и събиране на данни, които поискате, извън обичайните нужди на управленския отчет.

Прецизни мениджмънт отчети

Съдържащи цялата необходима информация в графични формати и таблици, съобразена с вашите бизнес нужди и цели. Подготвя се редовно, за да ви помогне да вземете важни бизнес решения.

Вътрешни контроли

За да наблюдавате процедурите, прилагани от вашия бизнес, за да гарантирате целостта на финансовата и счетоводната информация, насърчавате отчетността, предотвратявате измамите и спомагате за подобряване на оперативната ефективност.

Подкрепа в бюджетирането

За да ви помогнем да видите по-голямата картина по отношение на вашите инвестиции и бюджети, следвайки дълбоко разбиране на вашите бизнес предизвикателства и цели.

Отчети при поискване

Всички други отчети и събиране на данни, които поискате, извън обичайните нужди на управленския отчет.