Регистрация на фирми

Регистрирането на нова компания в България има много предимства, включително по-ниски данъци, социални осигуровки и разходи за заплати – което може да оптимизира вашия бизнес по време на рецесия или нестабилност.

Регистрация на фирми

Създаването на нова компания означава, че ще трябва да се регистрирате като юридическо лице в Търговския регистър на България. Добрата новина е, че дори да сте чужденец, можете да създадете компания в България – и няма нужда да имате българска виза или българско разрешение за пребиваване.

За да регистрирате фирма, трябва да представите набор от документи, включващ декларации, заявление, лиценз и други. Ако списъкът Ви се струва твърде дълъг и нямате представа откъде да започнете, ние можем да Ви помогнем.

Регистрация на фирми

Създаването на нова компания означава, че ще трябва да се регистрирате като юридическо лице в Търговския регистър на България. Добрата новина е, че дори да сте чужденец, можете да създадете компания в България – и няма нужда да имате българска виза или българско разрешение за пребиваване.

За да регистрирате фирма, трябва да представите набор от документи, включващ декларации, заявление, лиценз и други. Ако списъкът Ви се струва твърде дълъг и нямате представа откъде да започнете, ние можем да Ви помогнем.

Какво е нужно за регистриране на еднолично дружество с ограничена отговорност?

 • Учредителен акт;
 • Учредителен протокол;
 • Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител;
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя;
 • Бележка за внесен капитал от банка по избор;
 • Заявление по образец А4;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Чрез нея се декларира истинността на заявените обстоятелства (подписва се от заявителя);
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя и се попълва в случай, че заявителят не представя документите лично в ТР;
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност (подписва се от управителя);
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма;
 • Заявление за запазване на фирма (не е задължително);
 • Лиценз или разрешение (когато дейността на фирмата изисква такова).

Правна форма на фирмата

За да изберете подходящата правна форма за Вашата фирма, трябва да вземете под внимание спецификата на дейността, която ще извършвате, целите, които сте си поставили, броя на съдружниците (ако има такива), данъчното облагане и др.

Важно е да проучите предимствата и недостатъците на всяка от формите, за да можете да вземете информирано решение преди да стартирате своя бизнес. И ако за Вас всичко това е ново и проучването ще отнеме твърде много време, с което не разполагате, Тръст Акаунтинг има дългогодишен опит и ще Ви съдейства в избора.

Registration
Registration

Правна форма на фирмата

За да изберете подходящата правна форма за Вашата фирма, трябва да вземете под внимание спецификата на дейността, която ще извършвате, целите, които сте си поставили, броя на съдружниците (ако има такива), данъчното облагане и др.

Важно е да проучите предимствата и недостатъците на всяка от формите, за да можете да вземете информирано решение преди да стартирате своя бизнес. И ако за Вас всичко това е ново и проучването ще отнеме твърде много време, с което не разполагате, Тръст Акаунтинг има дългогодишен опит и ще Ви съдейства в избора.

Правни форми в България

 • Едноличен търговец (ЕТ);
 • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/ Дружество с ограничена отговорност (ООД);
 • Еднолично акционерно дружество (ЕАД)/Акционерно дружество (АД);
 • Събирателно дружество (СД);
 • Командитно дружество (КД);
 • Командитно дружество с акции (КДА).

ООД/ЕООД - предимства и недостатъци

Registration

Ще разгледаме основните предимства и недостатъци на най-често срещаната и предпочитана форма – Дружество с ограничена отговорност/Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Най-често срещаната форма на регистрация на фирма у нас е Дружество с ограничена отговорност (ООД) или Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Тази форма има свои предимства и недостатъци, както и причина да бъде предпочитана сред представителите на бизнеса у нас.

Както се подразбира и от самите имена, разликата между ЕООД и ООД се изразява в броя на лицата, които притежават капитала на дружеството. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична, вносителят на капитала е един и дружество може да се учреди от едно лице.

При ООД учредителите трябва да са поне две физически или юридически лица, като няма изискване относно дяловете на капиталови вноски на страните.

Предимства
 • Без пряка отговорност за задълженията на дружеството.
  Съдружниците в ООД (или едноличният собственик в ЕООД) не носят пряка отговорност за задълженията на дружеството. Това означава, че ако дружеството е обявено в несъстоятелност, съдружниците (или едноличният собственик) ще загубят само дружествения си дял в дружеството. Те отговарят само до размера на своя дружествен дял и не им се търси по-голяма отговорност.
 • Достъпен минимален капитал за учредяване.
  Минималният капитал, необходим за учредяване на дружество, е в размер на 2 лв., което прави тази форма леснодостъпна. Съдружниците имат право да увеличават капитала на дружеството, както и да привличат нови съдружници, които получават дял в дружеството.
Недостатъци
 • Таксата за регистрация.
  Докато капиталът за учредяване е пренебрежимо малък, това не важи и за таксата за регистрация. Регистрирането на ООД или ЕООД е значително по-скъпо от регистрирането на ЕТ.
 • Заличаването на ЕООД или ООД.
  Ако сътрудниците (или едноличният собственик) решат, че искат да преустановят дейност, следва да заличат дружеството. Това обаче се осъществява с процедура по ликвидация, която е и сложна и може да отнеме много време.
 • Банкови такси.
  Сътрудниците (или едноличният собственик) трябва да открият набирателна сметка, по която да внесат собствения капитал. Понякога това е съпътствано от допълнителни такси за преглед на документи от страна на банката.
Registration

ООД/ЕООД - предимства и недостатъци

Ще разгледаме основните предимства и недостатъци на най-често срещаната и предпочитана форма – Дружество с ограничена отговорност/Еднолично дружество с ограничена отговорност

Най-често срещаната форма на регистрация на фирма у нас е Дружество с ограничена отговорност (ООД) или Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Тази форма има свои предимства и недостатъци, както и причина да бъде предпочитана сред представителите на бизнеса у нас.

Както се подразбира и от самите имена, разликата между ЕООД и ООД се изразява в броя на лицата, които притежават капитала на дружеството. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична, вносителят на капитала е един и дружество може да се учреди от едно лице.

При ООД учредителите трябва да са поне две физически или юридически лица, като няма изискване относно дяловете на капиталови вноски на страните.

Предимства

 • Без пряка отговорност за задълженията на дружеството.
  Съдружниците в ООД (или едноличният собственик в ЕООД) не носят пряка отговорност за задълженията на дружеството. Това означава, че ако дружеството е обявено в несъстоятелност, съдружниците (или едноличният собственик) ще загубят само дружествения си дял в дружеството. Те отговарят само до размера на своя дружествен дял и не им се търси по-голяма отговорност.
 • Достъпен минимален капитал за учредяване.
  Минималният капитал, необходим за учредяване на дружество, е в размер на 2 лв., което прави тази форма леснодостъпна. Съдружниците имат право да увеличават капитала на дружеството, както и да привличат нови съдружници, които получават дял в дружеството.

Недостатъци

 • Таксата за регистрация.
  Докато капиталът за учредяване е пренебрежимо малък, това не важи и за таксата за регистрация. Регистрирането на ООД или ЕООД е значително по-скъпо от регистрирането на ЕТ.
 • Заличаването на ЕООД или ООД.
  Ако сътрудниците (или едноличният собственик) решат, че искат да преустановят дейност, следва да заличат дружеството. Това обаче се осъществява с процедура по ликвидация, която е и сложна и може да отнеме много време.
 • Банкови такси.
  Сътрудниците (или едноличният собственик) трябва да открият набирателна сметка, по която да внесат собствения капитал. Понякога това е съпътствано от допълнителни такси за преглед на документи от страна на банката.

Бърза регистрация само в няколко стъпки

Изпратете запитване чрез нашия сайт.

Можете да се възползвате от бързата онлайн регистрация без значение къде се намирате. Свържете се с нас през сайта ни или посетете нашия офис в София – на разположение сме да съдействаме по най-удобния за Вас начин.

Ще получите всички необходими документи за подпис.

Веднага щом се свържете с нас, ние ще подготвим всички документи за регистрацията на фирмата ви и ще ви ги изпратим за подпис по имейл. Разбира се, можете да дойдете да ги разпишете лично в нашия офис.

Вписване на фирмата в Търговския регистър.

Когато подпишете документите, е необходимо една част от тях да бъдат заверени от нотариус. Следва да бъде открита набирателна сметка в банка и пристъпваме към регистрирането на фирмата в Търговския регистър. Цялата процедура трае до 3 работни дни.

Изпратете запитване чрез нашия сайт.
Можете да се възползвате от бързата онлайн регистрация без значение къде се намирате. Свържете се с нас през сайта ни или посетете нашия офис в София – на разположение сме да съдействаме по най-удобния за Вас начин.
Ще получите всички необходими документи за подпис.
Веднага щом се свържете с нас, ние ще подготвим всички документи за регистрацията на фирмата ви и ще ви ги изпратим за подпис по имейл. Разбира се, можете да дойдете да ги разпишете лично в нашия офис.
Вписване на фирмата в Търговския регистър.
Когато подпишете документите, е необходимо една част от тях да бъдат заверени от нотариус. Следва да бъде открита набирателна сметка в банка и пристъпваме към регистрирането на фирмата в Търговския регистър. Цялата процедура трае до 3 работни дни.
Изпратете запитване чрез нашия сайт.

Можете да се възползвате от бързата онлайн регистрация без значение къде се намирате. Свържете се с нас през сайта ни или посетете нашия офис в София – на разположение сме да съдействаме по най-удобния за Вас начин.

Ще получите всички необходими документи за подпис.

Веднага щом се свържете с нас, ние ще подготвим всички документи за регистрацията на фирмата ви и ще ви ги изпратим за подпис по имейл. Разбира се, можете да дойдете да ги разпишете лично в нашия офис.

Вписване на фирмата в Търговския регистър.

Когато подпишете документите, е необходимо една част от тях да бъдат заверени от нотариус. Следва да бъде открита набирателна сметка в банка и пристъпваме към регистрирането на фирмата в Търговския регистър. Цялата процедура трае до 3 работни дни.

Често задавани въпроси

Какви счетоводни услуги са ми нужни след откриването на фирмата?

Registration

В някои случаи регистрацията по ДДС не е задължителна, в други – да. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) се регулира в Закона за ДДС (ЗДДС) и от него става ясно в коя група попада вашата фирма.

От регистрация по избор (доброволна регистрация) могат да се възползват всички собственици на бизнес, които искат да регистрират фирмата си по ДДС, за да се възползват от възможностите, които това дава. Някои обстоятелства обаче изискват задължителна регистрация  по ЗДДС, ето кои са основните:

 • Фирми с облагаем оборот над 50 000 лв за последните 12 последователни месеца;
 • Фирми с обща стойност на ВОП (Вътреобщностно придобиване) над 20 000 лв. за календарната година;
 • Фирми, получаващи услуги от доставчици в ЕС или извън ЕС (получаване на услуги с място на изпълнение на територия на България);
 • Фирми, доставящи услуги в ЕС (предоставяне на услуги с място на изпълнение в ЕС).

Защо не мога да се справя сам със счетоводството?

Често организациите не разполагат с достатъчно добри експерти или нямат капацитета да се справят сами със счетоводните дейности. В тези случаи те прибягват до изнасяне на счетоводните услуги, за да са сигурни, че всичко с тази важна част от бизнеса им ще бъде наред.

Аутсорсингът позволява достъп до по-широк кръг от специалисти. Щом веднъж се доверите на счетоводна компания да се грижи за делата ви, можете да разчитате на професионализма за цялата организация, а не само на отделни служители.

И не на последно място – докато ние се грижим за счетоводството ви, вие имате време да се съсредоточите върху основния си бизнес и да го развивате.

Registration
Registration

Често организациите не разполагат с достатъчно добри експерти или нямат капацитета да се справят сами със счетоводните дейности. В тези случаи те прибягват до изнасяне на счетоводните услуги, за да са сигурни, че всичко с тази важна част от бизнеса им ще бъде наред.

Аутсорсингът позволява достъп до по-широк кръг от специалисти. Щом веднъж се доверите на счетоводна компания да се грижи за делата ви, можете да разчитате на професионализма за цялата организация, а не само на отделни служители.

И не на последно място – докато ние се грижим за счетоводството ви, вие имате време да се съсредоточите върху основния си бизнес и да го развивате.

Какви счетоводни услуги са ми нужни след откриването на фирмата?

Registration

Веднага щом регистрирате своя фирма и започнете дейност, трябва да се погрижите и за осигуровките. Това обикновено е свързано и с реализирането на първия приход или разход за фирмата. В 7-дневен срок от този момент управителят на фирмата трябва да внесе декларация по образец в НАП за започване на дейност.

Не забравяйте още в началото на своя бизнес да намерите подходящия партньор, който да се грижи за счетоводството ви. Не подценявайте тази стъпка и не отлагайте прекалено много, за да не си навлечете неприятности с данъчните власти. Навременната грижа за счетоводството на бизнеса ви, ще ви спести средства, време и главоболия.

Повече за регистрирането на фирма